Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning

To eller tre år etter endt universitetsutdanning i Tromsø var åtte av ti kandidater i arbeid. De fleste arbeider i landsdelen, viser en undersøkelse gjennomført for Universitetet i Tromsø.

 

To eller tre år etter endt universitetsutdanning i Tromsø var åtte av ti kandidater i arbeid. De fleste arbeider i landsdelen, viser en undersøkelse gjennomført for Universitetet i Tromsø.

Bare en av 25 er jobbsøkere. Tre av fire kandidater fikk sin første jobb etter studiene i løpet av det første halvåret etter endt utdanning. Halvparten (49,8 prosent) av kandidatene som tok bachelor-, master- eller doktorgrad i 2007 og 2008, er nå i jobb i Troms fylke. Hver åttende kandidat (13,2 prosent) har fått seg jobb i Oslo. Deretter kommer Nordland (8,5 prosent) og Finnmark (7,3 prosent), viser undersøkelsen der TNS Gallup har fått svar fra 843 uteksaminerte kandidater.

Av dem som har tatt doktorgrad er to av tre i arbeid i Troms. Profesjonsstudiene i psykologi og medisin er ikke med i undersøkelsen. Men her vet universitetet fra andre undersøkelser at åtte av ti fortsatt jobber i Nord-Norge fem år etter endt utdanning.

Godt kvalifisert

Universitetsrektor Jarle Aarbakke er meget fornøyd med resultatene av kandidatundersøkelsen.

- Det er oppsiktsvekkende og gledelig at så mange får en jobb i landsdelen, og at de får en jobb de mener de er godt kvalifisert for. Arbeidsledigheten er lav i Nord-Norge. Denne undersøkelsen bekrefter at det er et godt arbeidsmarked. Vår utfordring er å kunne stille opp med enda flere arbeidsplasser i næringslivet som er tiltrekkende for studentene ved Universitetet i Tromsø, sier Aarbakke til NTB.

- Flere bedrifter

Han er likevel fornøyd med at mer enn hver fjerde (28 prosent) av de uteksaminerte kandidatene har fått jobb i det private næringsliv. Aarbakke tror denne andelen vil øke i årene som kommer.

- Men dette er en utfordring som også går til næringslivet. Vi trenger flere store bedrifter i Nord-Norge som etterspør universitetskandidater i nord, sier Aarbakke.

Kronargument

Å skaffe Nord-Norge høyt utdannet arbeidskraft var i sin tid kronargumentet for etableringen av Universitetet i Tromsø. Stortinget vedtok i 1968 å etablere universitetet som fire år senere ble åpnet av kong Olav. Det å sikre Nord-Norge kvalifisert arbeidskraft som blir i landsdelen har senere vært et tungt argument for etableringen av profesjonsstudier som medisin (1973), juss (1987), psykologi (1991), farmasi (1994) og tannlegestudiet som åpnet i 2004.

- Ved alle disse etableringene har vi sagt at det er en forutsetning at vi utdanner folk i og for landsdelen. Kandidatundersøkelsen viser at vi oppfyller denne målsettingen på nær sagt alle studiene ved Universitetet i Tromsø. Den viser også at studenter som ikke er fra landsdelen i stor grad velger det gode liv i Nord-Norge etter endt studium, sier Aarbakke.

(NTB)

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere