Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Norge trenger flere med høyere utdanning

Norge trenger flere med høyere utdanning

En ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet viser at det vil være et økende behov for mennesker med høyere utdanning fram mot 2020.
- Vi vil trenge minst 20 000 nye studieplasser i Norge. Flere med høyere utdanning er viktig for at vi skal kunne utvikle velferdssamfunnet vårt videre, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.
  

Lenke til rapporten

Kunnskapsdepartementet la i dag fram rapporten ”Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020”. Dette er første gang det er foretatt en helhetlig analyse av tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft i Norge.  

Rapporten viser at det er behov for betydelig vekst i utdanningskapasiteten ved universitetene og høyskolene for å følge opp befolkningsutviklingen, og at det trengs enda flere plasser for å gi en større andel i hvert årskull mulighet til å ta høyere utdanning. Framskrivningstall for 2020 tilsier at 245 000 personer vil ønske en studieplass.

– Vi har nå skaffet oss et enda bedre grunnlag for å gjøre de riktige beslutningene i møte med utdanningsbølgen. Analysene viser at det vil være størst økning i behovet for lærere, realister og teknologer, økonomer og helsefagarbeidere. Det er nettopp disse områdene vi har prioritert når vi har tildelt studieplasser, senest i 2011-budsjettet, sier Aasland. 

18 000 flere studenter

Studieplassene som er finansiert over flere statsbudsjett fra 2009 gjør at det vil være plass til mer enn 18 000 flere studenter ved norske universiteter og høyskoler. Investeringen er på over 2,5 milliarder kroner. 

Det er foretatt analyser av erfaringene fra den store studentveksten rundt 1990-tallet. Det viser seg at investeringene Norge den gang gjorde innen høyere utdanning har vært meget lønnsomme. I tillegg har rapporten tatt for seg regionale forskjeller for å gi et godt kunnskapsgrunnlag til en god styring av den regionale utdanningspolitikken. 

–Vi kan slå fast at utdanning trolig er den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringen noe land kan foreta, sier Tora Aasland.

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere