Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Gratis videreutdanning for lærere

Tiden er nå inne for å starte søknadsprosessene til de ulike tilbudene i Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning av lærere. Fristen for skoleeiers søknad til fylkesmannen er 1. mai.

Høsten 2009 vil det stilles gratis studieplasser samt midler til vikarutgifter til rådighet for ca 1500 lærere. De fleste tilbudene vil være på 30 studiepoeng og vil bli gitt ved utvalgte høyskoler og universiteter på følgende fagområder:

  • Norsk
  • Samisk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Leseopplæring
  • Fysikk og kjemi
  • Yrkesfaglige programfag
  • Praktisk-estetiske fag
  • Rådgivning

Ved søknad om plass ved de gratis studietilbudene, skal skoleeier oppgi hvilket studium det søkes på fra oversikten over studieplasser tildelt eget fylke.

Her er studietilbudene fylkesvis.

Her er søknadsskjema.

Skoleeier/lærer skal ikke søke opptak til universitetet eller høyskolen selv, men får studieplass formidlet via fylkesmannen. Ved eventuell tildeling av studieplass vil det samtidig bli tildelt midler til vikar­utgifter ut fra antall studiepoeng som skal gjennomføres.

Ut over disse fagområdene, vil det også være mulig å søke midler til videreutdanning på andre fagområder. Da må skoleeier selv skaffe studieplass ved å søke opptak ved et universitet eller en høyskole.

Fylkesmennene har mottatt brev med utfyllende informasjon om ordningen søknadsprosedyrer og fordeling av plasser til de enkelte fylkene.

Her er brev til fylkesmennene.

Spørsmål om videreutdanningen kan rettes til fylkesmannen i eget fylke. Kilde: udir.no

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere