Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Søknadsfrister 2011

Søknadsfrister

Her finner du oversikt over viktige generelle søknadsfrister for våren 2011.

Videregående opplæring

 • Søknad på grunnlag av særskilte behov: 1. februar
 • Søknad til lærekandidatordningen: 1. februar
 • Ordinært inntak: 1. mars
 • Frist for å søke læreplass: 1. mars
 • Oppmeldingsfrist for privatister er ca. 15. januar for våreksamen og ca. 15. september for høsteksamen.

Høyere utdanning

Ordinær søknadsfrist: 15. april for studier som søkes gjennom Samordna opptak

NB: Alle som har bestilt PIN-koder fra MinID innen søknadsfristen 15. april 2010, men som ikke mottar disse før søknadsfristen er utløpt, må registrere sin nettsøknad senest 22. april for å komme med i årets opptak.

For enkelte søkegrupper til høyere utdanning: 1. mars

 • Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller spesiell vurdering
 • International Baccalaureate
 • Videregående utdanning fra land utenfor Norden
 • Søkere som ber om realkompetansevurdering
 • Politihøgskolen
 • Luftfartsfag ved UiT
 • Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, kan du søke tidlig opptak.

Folkehøgskoler

De fleste folkehøgskolene har ingen søknadsfrist. Sjekk skolenes egne opplysninger. Opptak starter 1. februar.

Fagskoler

Søknadsfristene er 15. februar og 15. september. Ønsker du å søke nettbaserte tilbud og/eller deltidstilbud, må du ta kontakt med den aktuelle skolen direkte

Private skoler

Private skoler har egne søknadsfrister. Sjekk med den aktuelle skolen.

Flere søknadsfrister

Frister og prosedyrer på samordnaopptak.no
Søknadsfrister til utlandet på ansa.no

Savner du søknadsfrister, send en mail til oss: redaksjonen@utdanning.no

Oppdatert:

31 jan 2011 - 09:03
Källa: Utdanning.no

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere