De 14 realfagsstudentene har brukt mye tid på forelesninger, gruppeundervisning og lesesaler ved Universitetet i Oslo, Bergen, Ås og NTNU i Trondheim. I de neste to årene skal de bruke sin kunnskap til å motivere og inspirere elever på ungdomstrinnet på skoler i Oslo, hvor utfordringer står i kø.

Ingen av dem har annen skolebakgrunn enn sin egen skolegang, men de ønsker å bruke de to første årene etter endt utdanning til å teste egne evner til å undervise og være en leder i klasserommet. De har store ambisjoner og blir møtt med forventning om at de kan utvikle seg til å bli lærere som kan utgjøre en forskjell for elevene.

Realfag.

–Jeg var klar for å bryte opp fra Trondheim og gjøre noe helt annet, sier Torgeir Bryge Ødegården. Sammen med Maren Grindestad skal han fra høsten ha sin arbeidsdag ved nye Rommen skole i Groruddalen. Før skolestart skal de på intensivkurs i Teach First i England. Maren er spent på det første møtet med elevene, men rektor Trond Karlsen forsikrer om at skolen, som har 95 prosent minoritetsspråklige elever, ser frem til å få styrket sitt realfagsmiljø.

–Vi er veldig fornøyd med å være blant de syv første skolene i dette prosjektet, sier han.

Byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo hilste de 14 velkommen til Oslo på en tilstelning i Oslo Rådhus i går formiddag.

–Dette er et fantastisk prosjekt. Vi håper at det skal være like vellykket i Oslo som det har vist seg å være i England. Vi er opptatt av at elevene skal få ta i bruk alle sine evner og talenter, og lærerne fra Teach First vil være viktige rollemodeller for våre elever. Vi ønsker at dette kan være med på å bidra til økt sosial mobilitet i Oslo skolen, sa Røsland.

Blir i skolen.

85 studenter søkte i vinter om å bli med i Teach First. De 14 kandidatene har gått gjennom Statoils graduate-program og er blitt testet på kunnskap, lederegenskaper og evne til refleksjon.

I England, som i fjor hadde 500 Teach First-kandidater, viser det seg at halvparten velger å fortsette som lærer. Erfaringen er dessuten at den som klarer å motivere i et klasserom med krevende elever, også klarer å inspirere i et styrerom. Teach First regnes nå blant de mest prestisjefylte utfordringene en nyutdannet student kan ta fatt på etter de formelle studiene.

Mer status.

Direktøren for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, sier at Oslo skolen nå får særdeles faglige, sterke lærere i realfag, som er valgt fordi de har et lederpotensial.

–Teach First-kandidatene vil bety en sterk innsats på realfagene. For oss er dette også et stimulerende samarbeid med Statoil. Det betyr en oppgradering av statusen til læreryrket når Statoil ser på klasserommet som en arena for å trene eventuelle fremtidige ledere.

 

Källa: Aftenposten.no