Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Bedre læringsmiljø - andre delrapport

 

Bedre læringsmiljø - andre delrapport

Kommuner som deltar i satsingen Bedre læringsmiljø har fanget opp både intensjonene og virkemidlene i satsningen.  Dette viser andre delrapport i evalueringen av Bedre læringsmiljø.

Rapporter | Publisert: 22.03.2011   Sist endret: 22.03.2011

Kommunale skoleeiere mer aktive enn fylkeskommunale skoleeiere

Av totalt 40 prosjekter er det 11 prosjekter som omfatter mer enn en skole. Skoleeierne ser ut til å være mer aktive der hvor flere skoler deltar fra samme kommune/fylke. Generelt ser skoleeierne i fylkene ut til å være mer tilbaketrukket enn de kommunale skoleeierne.

Det er 86 skoler som deltar i prosjektet, 47 barneskoler, 17 kombinerte skoler, 14 ungdomsskoler og 8 videregående skoler.

Prosjektene bruker direktoratets definisjon av godt læringsmiljø

Forskerne har undersøkt om prosjektbeskrivelsene ligger innenfor det kunnskapsgrunnlaget som Utdanningsdirektoratet har definert gjennom de fem grunnleggende faktorene i forståelsen av læringsmiljøet.

Litt under halvparten av prosjektene har bedring av læringsutbytte i sine målformuleringer for satsingen på bedre læringsmiljø.

Kompetanseutvikling kombineres med klasseromstiltak

Når det gjelder bruk av virkemidler, finner forskerne at det store flertallet kombinerer bruk av kompetanseutvikling med klasseromstiltak. Det er ingen prosjekter som har fokus på tradisjonelle trivselstiltak alene, men fire av prosjektene har dette i tillegg til kunnskapsbaserte tiltak.

Ikke alle prosjektene har presises målformuleringer

Utdanningsdirektoratet har formidlet at prosjektene skal ha presise målformuleringene for prosjektene. Forskerne finner at 25 av prosjektene har presise kriterier, men 13 av de undersøkte prosjektplanene har kriterier som er lite presise. Hele 29 av prosjektene sier de vil bruke både kvalitative og kvantitative undersøkelser i sine evalueringer av prosjektet. 

I organiseringen av prosjektene er det stor variasjon, og det mest uklare ser ut til å være bruken av eksterne veiledere. I enkelte prosjekter har de en sentral plassering, mens de i andre er fraværende.

De prosjektansvarlige har i stor grad har fanget opp både intensjonene og virkemidlene i satsningen Bedre læringsmiljø. Mange kunne med fordel ha arbeidet mer med målformuleringene sine og flere skoleeiere burde ha synliggjort en tydeligere rolle i prosjektene. De fleste har etablert en egen prosjektorganisasjon, dette kan være uhensiktmessig med tanke på at arbeidet med læringsmiljøet må fortsette ut over prosjektperioden.

Källa: Udir.no

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere