Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

30 prosent har levert eksamen på data i vår

207 000 elever har så langt avlagt eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Av disse har 59 000 levert IKT-basert eksamen. Utdanningsdirektoratet planlegger at dette blir normalordningen om få år. 

Publisert: 28.05.2009     Sist endret: 28.05.2009
For første gang i år kan alle skoler som ønsker det, la elevene laste ned og levere oppgavene elektronisk i de fleste fag. På eksamen i grunnskolen har om lag 30 prosent av kandidatene levert IKT-basert eksamen i fagene norsk hovedmål, norsk sidemål og engelsk. Matematikkeksamen for grunnskolen ble ikke tilrettelagt for IKT-basert besvarelse. 

På videregående nivå ligger prosentandelen noe høyere, men det har vært større variasjon mellom fagene, fra rundt 10 prosent på matematikkeksamen til 44 prosent på norsk hovedmål.

- Andelen kandidater som har gjennomført IKT-basert eksamen er omtrent som vi forventet, sier avdelingsdirektør Siv Hilde Lindstrøm i Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet tar sikte på å gjøre IKT-basert eksamen til normalordning for gjennomføring av sentralt gitt eksamen i løpet av få år.

- Den tekniske gjennomføringen av IKT-basert eksamen har fungert meget godt, og tilbakemeldingene fra skolesektoren er svært positive. Det er nå opp til skolene å legge til rette for at flere elever kan gjennomføre sentralt gitt eksamen på PC, mener Siv Hilde Lindstrøm.

Når vårens siste sentralt gitte eksamener er gjennomført 5. juni, har det vært avholdt drøyt 450 ulike eksamener i grunnskolen og videregående skolen.

http://www.udir.no/

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere