Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Flere ønsker å ta høyere utdanning

 

Flere ønsker å ta høyere utdanning

Årets tall fra Samordna opptak viser at 108 605 søkere har søkt om opptak til høyere utdanning. Det er om lag 5 prosent flere søkere enn i 2010.

– Det er svært gledelig at den økte søkningen til læreryrket fortsetter. I år ser vi også at flere enn tidligere ønsker å studere realfag. Dette viser at Regjeringens rekrutteringstiltak gir resultater, sier statsråd Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning. 

Årets tall fra Samordna opptak viser at 108 605 søkere har søkt om opptak til høyere utdanning. Det er om lag 5 prosent flere søkere enn i 2010. Fortsatt er det flere kvinner enn menn som søker om opptak, 59,3 mot 40,7 prosent.

God søkning til lærerutdanningen

Det er fortsatt stabilt stor søkning til den nye grunnskolelærerutdanningen som ble innført i 2010. Det er i år 4 459 førstevalgssøkere til 3051 planlagte studieplasser. I forhold til 2010 er dette en økning med 112 søkere.

Tar man i tillegg med søkningen til  5-årig integrert lærerutdanning og faglærerutdanningen er det 370 flere søkere enn i 2011 – det vil si en økning på 5,8 prosent.

– Dette viser at stadig flere ser for seg en yrkeskarriere som lærer. Gode lærere er det viktigste for elevens læring, og vi trenger enda flere engasjerte og dyktige lærere som kan gjøre en forskjell for barn og unge, sier Tora Aasland. 

Til førskolelærerutdanningen er det registrert 3 050 søkere til 2 516 plasser. Det er omtrent samme søkningen som i fjor.

– Førskolelærerutdanningen  er en viktig utdanning som leder fram til et spennende og variert yrke. En storstilt barnehageutbygging vil kreve flere førskolelærere i årene framover. Her må vi følge rekrutteringen til førskolelærerutdanningen tett i årene som kommer, sier Aasland.

Realfag og teknologiske fag

Til realfagsstudier er det registrert en økning i søkningen på 8,6 prosent sammenliknet med 2010. Tallene viser en liten økning på 1,7 prosent i søkningen til teknologiske fag, inkludert ingeniør, integrert master og maritime fag. 

– Den tydelige økningen i søkningen til realfag er det absolutt mest gledelige ved årets søkertall, sier Tora Aasland. 

Stabil søkning til helsefag

Sammenliknet med 2010 viser tallene fra Samordna opptak en økning i søkning til helsefag på ca. 4 prosent.  Det er for eksempel registrert 8 382 førstevalgssøkere til 4 177 studieplasser i sykepleie. Dette er en økning i søkningen på denne utdanningen på omlag 3,3 prosent i forhold til i fjor. 

Til flere andre helsefagutdanninger, som sosionom, barnevern og vernepleierutdanningene er det registrert bra økning i søkningen.

– Dette er et godt utgangspunkt når regjeringen til høsten legger fram en stortingsmelding om utdanningene til velferdstjenestene for å utvikle kvaliteten på disse utdanningene ytterligere, sier statsråden.

Vekst i hele landet

Søkertallene viser en økning for mange av høyskolene utenfor de store byene. Det er i år relativt sett mindre økning i søkertallene i de største byene.

– Det betyr at institusjonene i distriktene har utviklet gode studietilbud som søkerne ønsker å benytte. Dette er en riktig og ønsket utvikling, sier statsråd Tora Aasland.

Flere tall:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Dekan ved lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo Knut P. Hanevik, statsråden og førsteårsstudent Synne Jensseter.

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere