Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Oppretter 1000 nye studieplasser

Årets søkertall fra Samordna opptak viste at 6,6 prosent flere enn i fjor ønsker å starte en høyere utdanning. I tillegg er det økt søkning til lokale opptak. - Spesielt gledelig var det at søkertallene til prioriterte fagområder, som førskole- og lærerutdanning og ingeniørutdanningene viste en solid oppgang, sier Halvorsen.  – Med så mange søkere var det nødvendig å ta grep for å motvirke lange ventelister til høsten for å komme inn på utdanninger som gir kunnskap Norge har et stort og økende behov for, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Den rødgrønne regjeringen har også tidligere bevilget midler til nye studieplasser. Med plassene i årets Reviderte nasjonalbudsjett har regjeringen i perioden 2006 – 2016 etablert 23 300 nye studieplasser. 

De 1 000 nye studieplassene skal særlig bidra til å dekke kompetansebehov innenfor realfag og teknologi, helsefag og førskole- og lærerutdanning. Studieplassene vil fordeles til områder der det er påviste behov, rekrutteringsgrunnlag og opptakskapasitet. 

Andre prioriteringer:

Morsmålsopplæring

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å utvide og forbedre den digitale læringsressursen Morsmal.no samt til å utvikle kartleggingsprøver i grunnleggende norsk og på ulike språk for minoritetsspråklige elever. Den digitale læringsressursen gjør det mulig for elever å bruke morsmålet uavhengig av om skolene har tilgjengelige morsmålslærere eller ikke. På den måten kan barn og elever dra nytte av sin totale språkkompetanse.  

Opplæring i kriminalomsorgen

Regjeringen forslår å øke tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 5 millioner kroner. Midlene skal gå til styrking av opplæringstilbudet ved Hustad fengsel på grunn av utvidet soningskapasitet og opplæring ved egne soningsenheter for barn og unge i Oslo og Bergen. Dette er soningsforhold som foregår utenfor de ordinære fengslene. En styrking av ressursene skal bidra til at disse elevene får en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger og behov. 

Barnehageplasser

Det forventes et større behov for nye barnehageplasser enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2012 som følge av endringene i kontantstøtteordningen for ett- og toåringer. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til kommunene med 122 millioner kroner.

Källa: Regjeringen.no

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere