Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Satser på matematikk

Matte er viktig - og moro!

Vi er inne i en uke med mange arrangementer der matematikk er nøkkelordet. Blant annet utdeling av Holmboeprisen til beste matematikklærer og Abelprisen til en fremragende matematikkforsker. Det er en flott anledning til å markere glede og entusiasme for matematikken. Jeg håper disse dagene kan være med på skape gode holdninger til matematikkopplæringen. Flere må gå fra matteangst til mattemestring! 

Vi voksne må være med på å formidle at realfagene åpner en verden av muligheter. Alle trenger å kunne matte – ikke bare de som skal vinne i mattekonkurranser. Matte er det beste verktøyet for mange av livets utfordringer. Det må til for å ha styr på egen personlig økonomi, for utvikling av ny teknologi, og for å løse klimaproblemene. Det er rett og slett verktøyet som skal til for å forstå sammenhenger i så vel naturen som i arkitekturen. Også innen kunst brukes det matematikk.

Jeg ønsker derfor å bidra med tips og ideer til “gøy med matematikk” på Facebook.  På den måten kan barn, unge, foreldre og besteforeldre se hvordan matematikk kan gjøres på en morsom måte. Vi må få fram at matte er både viktig og moro. Jeg tror det er nøkkelen til å få flere jenter og gutter til å gripe tak i matematikkfaget. 

Vennlig hilsen kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Källa: Regjeringen.no

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere