Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Brukerundersøkingane hausten 2009

Elevundersøkinga, Lærarundersøkinga, Foreldreundersøkinga, Lærlingundersøkinga og Instruktørundersøkinga kan no bestillast på udir.no/undersokelser.

Elevundersøkinga, Lærarundersøkinga og Foreldreundersøkinga er opne for gjennomføring frå 1. oktober til 18. desember. Gjennomføring av undersøkingane hausten 2009 er frivillig.

Brukarundersøkingane kan gjennomførast både vår og haust. På våren er skoleeigarar/skoleleiarar, med ansvar for elevar på 7. og 10. trinn og på Vg1, pålagde å gjennomføre Elevundersøkinga.

Formålet med Elevundersøkinga, Lærarundersøkinga og Foreldreundersøkinga er at elevar, lærarar og føresette skal få seie si meining om læring og trivsel på skolen. Skoleleiinga bør bruke resultata frå undersøkingane som utgangspunkt for diskusjonar med elevane på skolen, med elevråd, foreldrerepresentantar, lærarar og andre tilsette. Ein slik aktiv bruk av resultata frå undersøkingane kan medverke til å skape eit enda betre læringsmiljø for elevane på den enkelte skolen. Resultata frå undersøkingane skal nyttast også av skoleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. 

Lærlingundersøkinga og Instruktørundersøkinga
Lærlingundersøkinga og Instruktørundersøkinga skal gjennomførast frå 1. oktober til 1. mai, og gjennomføringa av undersøkingane er frivillig.

Formålet med Lærlingundersøkinga og Instruktørundersøkinga er at lærlingar og instruktørar skal få seie si meining om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedrifter. Samtidig får fylkeskommunane og opplæringskontora/lærebedriftene viktig informasjon som kan medverke til å skape eit enda betre læringsmiljø for lærlingane. Resultata frå brukarundersøkingane blir òg brukte av den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.

Opplæringsfilmar
Utdanningsdirektoratet har fått laga filmar som viser korleis ein bruker bestillingsportal og rapportportal

Sjå filmane her.

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere