Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Presses til utdanning av foreldre

Presses til utdanning av foreldre

LAV STATUS: - Det gir nok ikke den høyeste statusen å gå rundt i skitne klær med lim og alskens, sier flislegger Ola Espelid. Foto: Hallgeir Vågenes
LAV STATUS: - Det gir nok ikke den høyeste statusen å gå rundt i skitne klær med lim og alskens, sier flislegger Ola Espelid. Foto: Hallgeir Vågenes

Seks av ti foreldre trykker på for at barna skal ta høyere utdanning.

  • Forsøker du å påvirke dine barn til å ta høyere utdannelse?
  • Ja: 60 prosent.
  • Nei: 23 prosent.
  • Usikker: 17 prosent.
  • (Utfører: InFact AS i landsrepresentativ utvalg nordmenn +18 år 22. november 2010. Antall intervjuer  1.006.)

Det viser en Infact-måling for VG.

- Vi har fått en inflasjon i diplomer og vitnemål som fører studentene lenger bort fra realitetene i arbeidslivet, sier førsteamanuensis og sosialpsykolog Øyvind Eikrem ved NTNU.

Han er enig i at jaget etter høyere utdanning er på grensen til snobberi og hysteri.

I en meningsmåling InFact gjennomførte for VG i går, svarer 60 prosent av de spurte at de vil forsøke å påvirke sine barn til å ta høyere utdanning.

Underlagstallene viser at det er Høyre- og SV-velgere som ivrer mest for at etterkommerne skaffer seg høyskole- eller universitetsutdannelse.

Advarer

Men generelt sett er et flertall av de spurte opptatt av betydningen av høyere utdanning.

Folk fra Oslo og Midt-Norge synes å være aller mest opptatt av at den oppvoksende slekt skaffer seg høyere utdanning. Der er mellom 70 og 80 prosent av de spurte opptatt av dette.

Les også:Eksamensstryk kan koste deg 180.000

Øyvind Eikrem advarer mot en overdreven tro på lange utdanningsløp.

- Universitetene har lange utdanningsløp for å utføre selv de enkleste funksjoner. I mange tilfeller er utdanningen lite tilpasset til hva studentene faktisk skal gjøre i en jobb, sier Eikrem.

Han mener det gir helt urealistiske forhåpninger om hva studentene kan oppnå etter studiene.

- De aller fleste arbeidsoppgaver lærer man faktisk å gjøre i jobben, og ofte handler det mye mer om personlig egnethet. Du trenger ingen doktorgrad i pedagogikk for å være en god førskolelærer.

Les også:Sykepleiere og lærere taper på utdanning

Leder Anders Folkestad i paraplyorganisasjonen Unio, minner om at arbeidslivet er stadig mer kompetansebasert og at flere trenger høyere utdanning.

For stor respekt

- Men fokuset på høyere utdanning har ført til for mye vekt på studiekompetanse fra videregående. Dette har igjen ført til for liten vekt på fagarbeiderkompetanse, sier Folkestad.

Eikrem mener mange har for stor respekt for teori og høy utdanning.

- Veldig mye utdanning handler om å lese bøker og svare på enkle eksamener. I stedet burde studentene fra første dag lære arbeidsoppgaver som er tilnærmet likt det de skal utføre når de er ferdig.

Ble flislegger

Ola Espelid (52) kommer fra en akademisk familie med tannleger, lærere og sivilingeniører. Det stoppet ham ikke fra å starte i murerfaget.

- Etter å ha vært kraftig skolelei, sluttet jeg på gymnaset i 1978. Etter det tok jeg forskjellige jobber og begynte i murerfaget i 81. Etter hvert tok jeg mesterbrev og startet for meg selv. Etter det har jeg hatt mange større jobber innenfor flislegging, sier 52-åringen.

Dermed gikk han på siden av det som har vært akademikertradisjon i familien. Både faren og den eldste broren ble tannleger, moren bibliotekar, søsteren lærer og en annen bror sivilingeniør.

- Jeg var skoleflink, så det var nok mange som syntes det var underlig.

Ikke i familien, hvor det aldri har vært et tema, men blant andre. Man blir sett på som en underyter, som ikke får brukt potensialet sitt. Det var en som en gang sa på fest at «og jeg som trodde du skulle bli høyesterettsjustitiarius», da han fikk høre hva jeg drev med. Det går nok litt på at de praktiske yrkene ikke har den statusen de burde ha i samfunnet, sier Espelid.

Selv har han aldri hatt problemer med å «bli sett ned» på.

- Jeg vet jo at det er litt lavstatus, men har aldri følt det direkte på kroppen. Jeg er veldig trygg på utøvelsen av faget og synes det hjelper at man får ryktet på seg for å være en dyktig fagmann. Det er litt status i det også.

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere